Adaptive Media är en konsultbyrå. Konsultbolag. Webb-byrå ibland. IT-bolag. Äh, ingen label är klockers - men vi älskar webben. Det räcker egentligen som label.

För ett år sedan gjorde vi en viktig uppdelning av vad vi gör på Adaptive Media mellan vad som är våra konsultuppdrag inom det vi kallar Adaptive Media, våra labbprojekt i Adaptive Labs och våra fördjupade samarbeten i vad vi kallar Adaptive Ventures. Ventures innebär att vi går in som delägare i projekt, startups, företag eller ideer. Vi låter alltså samarbeten bli något mer. Vi låter samarbeten bli en del av oss.

Men vilka samarbeten blir något mer, och vilka blir det inte? Det är inte alltid helt självklart och det förändras också över tid. När vi startade vår verksamhet för drygt sex år sedan så kan jag säga att nappade på det mesta, hoppade på alla tåg, spelade alla matcher. Trots ett gäng nitar på vägen är jag glad för det idag - det har tagit oss dit där vi är idag och det har lärt oss vilka samarbeten som kan få bli något mer. Vi har sedan även haft den goda lyckan att vara med i några lyckade ventures med numera stabila lönsamma företag och ventures som fått mångmiljoninvesteringar.

Hur vi hittar ideer att investera i får vi också ofta frågor om, och det helt ärliga svaret är att vi inte behöver leta - ideerna når oss ändå. Och det säger jag utan att på något sätt höja oss till skyarna - det finns helt enkelt många med ideer, och att råka stöta på hungriga idéinnehavare gör du lätt om du är villig att lyssna.

Men bara en idé om en tjänst eller en produkt är inte värd någonting utan någon som är villig att lägga ner det arbete som krävs för att exekvera idén till verklighet. En idé som inte får prova vingarna störtar innan den ens har fått fjädrar.

Det absolut vanligaste är att vi approachas av en business- eller marknads-inriktad person som saknar tech-kunskap. Vi kommer in med vår expertis inom tech och web, bygger produkten eller tjänsten och tar en del av den berömda kakan. Rätt enkelt. Men det svarar fortfarande inte på vilka samarbeten vi går och inte går in i.

Svaret är tredelat:

  1. Timingen ska vara rätt. Vi gör normalt sett inte flera ventures samtidigt - den här typen av projekt kräver passion, all möjlig extratid och fokus. Gör vi ett venture så är det det vi ligger och tänker på om nätterna.
  2. Våra medgrundare ska förstå att vi vet att vi kommer kunna leverera vår del (tekniken), men att varken vi eller våra medgrundare kan veta om deras del (business-delen) av projektet kommer flyga. Vi tar alltså en stor risk i de här projekten, och ställer därför också hårda motkrav. (läs bra om den här punkten i artikeln https://www.techinasia.com/talk/find-technical-cofounder)
  3. Vi tror på idén. Såklart.

Ventures är idag en viktig del av Adaptive Media, och det innebär också en attraktionskraft för oss som arbetsgivare. Att arbeta med oss är inte "bara" att vara utvecklare eller konsult - du får också med stor sannolikhet arbeta i våra venture-projekt med innovativa projekt och disruptiva branscher tillsammans med inspirerande människor. Det är utvecklande i kvadrat!