MVP står för minimum viable product, och ska vara en tidig version av en tjänst eller produkt som tas fram med syftet bekräfta en hypotes eller idé. Tyvärr har begreppet skiftat till att ofta istället betyda "en billig förstaversion" av en tjänst eller produkt.

I tidiga projektskeden med kunder och företag som dyker idén om att först bygga en MVP upp. En del använder begreppen MVP, POC och Beta synonymt - när de i själva verket är helt olika saker. För oss på Adaptive Media så syftar en Beta-version på en första version av något som kommer vidareutvecklas till en komplett stabil version, medan en POC (proof of concept) eller en MVP enbart produceras för att visa på ett koncept. En MVP eller en POC ska man räkna med att skrota när man bygger sin riktiga version.

Det som tyvärr händer när olika aktörer i projekt lägger olika förväntningar på MVP-begreppet är att man ändå ibland tvingas bygga vidare direkt på en MVP, vilket i slutändan ger en hög teknisk skuld som orsakar problem inom kvalitet och skalbarhet senare. Därför är det så viktigt att tidigt i uppstartprojekt lägga tid och energi på att skaffa en gemensam förståenlse för begrepp och ord som används, så att alla får rätt förväntingar. Först då kan man bygga kvalitet, och lyckas i längden.

Josh Clark skriver om MVP-begreppet i en utmärkt artikel här: MVP: I do not think that word means what you think it means

Sist men inte minst: Vi på Adaptive Media bygger gärna en MVP eller tar fram en POC - vad har du för idé eller hypotes att testa?